Info te vermelden in communicaties

Door te ontlenen verbindt de ontlener zich ertoe om Digitaal.Talent@Gent te vermelden bij elke digitale inclusie-actie waarbij materiaal uit de Digitale Uitleendienst wordt gebruikt.

Als ontlener engageer je je om:

  • Bij de communicatie over de actie (via website, flyer, brochure) Digitaal.Talent @Gent op te nemen als partner in alle communicatie, via tekst en logo. Bijvoorbeeld: “Deze activiteit is mogelijk dankzij de steun van Digitaal.Talent @Gent.” 

 

  • Op vraag van Digitaal.Talent @Gent feedback te geven over je ontlening en een kort verslag met foto te bezorgen over de activiteit.

Download het logo van Digitaal.Talent @Gent